پیام تسلیت
بسوز ای دل که امروز اربعین است
عزای پور ختم المرسلین است
قیام کربلایش تا قیامت
سراسر درس، بهر مسلمین است
اربعین حسینی تسلیت باد
♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦علم و درس♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦