شکایت و گلایه از علم و درس

 


 اگر علم و درس و  پشتیبانی آن علاوه بر اینکه به شما در هیچ زمینه ای از جمله افزایش معلومات شما و ... نداشته است بلکه باعث انحراف شما شده است و یا اینکه باعث ضرر مادی شما شده است، لطفا در این پست از طریق نظرات عنوان نمایید. اگر ضرر مادی شما در توان ما باشد، جبران خواهد شد.


توضیح: در اکثر مطالب علم  ودرس عنوان شده است که آموزشی است و باید ابتدا خود تحقیق نمایید و نوشته پاراگراف قبل دلیلی بر بودن مسئولیتی بر علم و درس نمیباشد و  حتی جبران آن، تنها به لحاظ شخصی و اعتقادی میباشد. حال، خود کلاهتان را قاضی نمایید و ...


نظرات شما بدون چون چرا درج خواهد شد