معاوضه زیرمجموعه


در این صفحه میتوانید در بخش نظرات درخواست و یا معاوضه زیر مجموعه جهت باکس های کلیکی نمایید و با سایرین تبادل زیرمجموعه داشته باشید - یعنی شما برای ایشان زیرمجموعه میشوید و کلیک میکنید و ایشان برای شما.


 اگر در باکسی عضو هستند میتوانند در اینجا  نظر خودتان را بگذارند و درخواست زیرمجموعه کنید و دربرابر زیرمجموعه شدن دیگران در سایت شما ، خود نیز در سایت مورد نظر شخص مقابل زیرمجموعه شوید و قوانین به این صورت است و در مورد کلیک و ... با یکدیگر توافق نمایید.

 


 مزایای این کار :

 

و به محض قطع شدن کلیکهای طرف مقابل شما نیز کلیک هایتان را اگر دوست داشتید قطع میکنید.

افزایش زیرمجموعه های خود

حذف برداشت های غلط نسبت به زیرمجموعه گیری از میان کاربران ایرانی


پس هر کس زیرمجموعه نیاز دارد میتواند در قسمت نظرات، نام سایت کلیکی خود را اعلام کند و اکر کسی تمایل به معاوضه داشت، او نیز در همین قسمت نظر خودش را اعلام کند . ضمنا دوستان میتوانند ایمیل خود را نیز در قسمت نظرات اعلام کنند و به طور مستقیم با هم در ارتباط باشند. و یا حتی به خرید و فروش زیرمجموعه بپردازند.                                               به طور مثال آقای x یک لینک زیرمجموعه گیری برای سایت نیوباکس در اینجا میگذارد. سپس آقای y با دیدن لینک های و ایشان موافق ثبت نام در  یک یا ... لینک میباشد و با گذاشتن لینک های خود در اینجا و درخواست از آقای x و یا تماس مستقیم با ایمیل فرد x (در صورت بودن ایمیل نفر x) ، تمایل فرد x را نیز جویا میشود و توافق انجام میشود. 
موفق باشید.   elmodars.ir