دانشکده - آموزشکده فنی و حرفه ای

سایت و تلفن کلیه دانشکده ها و آموزشکده ها فنی و حرفه ای 


آدرس اینترنتی دانشکده ها - آموزشکده های فنی سراسر کشور


جهت مشاهده لیست به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 در ادامه مطلب.....در هر بخش اگر آدرس  مورد نظر باز نشد، WWW را از ابتدای آدرس حذف و یا اضافه نمایید

سایت و تلفن کلیه دانشکده ها و آموزشکده ها فنی و حرفه ای سراسر کشور

آذربایجان شرقی

آموزشکده فنی شماره 2 تبریز

 

تلفن :04115406375-04115402829

http://tct2.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران تبریز (الزهرا

 

تلفن :04112802438-04112808999

http://www.tdtvto.ac.ir

آموزشکده فنی کشاورزی مراغه

 

تلفن :04214406975

http://maragtc.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران مراغه

 

تلفن :04214407999-04214409777

http://gmct.edu.tvu.ac.ir

http://d-maragheh.tvu.ac.ir/

آموزشکده فنی پسران سراب

 

تلفن : 0431223447- 043122375

http://tcs.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی اهر - شهیدچمران

 

تلفن :04263336073 - 04263341089

http://afcha.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی شماره 1 تبریز

 

تلفن :04114779011

http://www.tct.ac.ir

آذربایجان غربی

آموزشکده فنی شماره 1 ارومیه - شهید قاضی طباطبایی

04412767219 - 04412776

http://afo.ac.ir

آموزشکده فنی شماره ? ارومیه - شهیدبهشتی

 

04412752930-04412752934

http://www.sbi.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران ارومیه

 

04412222533

http://afdo.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران خوی

 

04612333454

http://www.dkhoy-tvto.ac.ir

اردبیل

آموزشکده فنی پسران اردبیل (رازی)

 

تلفن :04516628500- 04516623757

http://raziardebil.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده دختران اردبیل فاطمه (س)

 

تلفن :04513363104

http://affatemeh.edu.tvu.ac.ir

البرز

آموزشکده فنی کرج - شهیدبهشتی

 

تلفن :02612544373

http://ktvc.ac.ir

آموزشکده فنی دختران کرج -17شهریور

 

تلفن :02634553169

http://kgtc.edu.tvu.ac.ir

تهران

آموشکده فنی تهران انقلاب اسلامی شماره1

 

تلفن : 02166319941

http://eittc.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی شهید شمسی پور شماره 2

 

تلفن : 02177158790

http://shamsipour.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران ولیعصر عج

 

02133899974-8

http://valiasr.tvu.ac.ir

دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی

تلفن :  02155003335

http://www.shariaty.ac.ir

آموزشکده کشاورزی دماوند

تلفن :02215453711

فکس: 02215453444

http://akd.edu.tvu.ac.ir

http://k-damavand.tvu.ac.ir/

آموزشکده کشاورزی پاکدشت

 

تلفن :02923233050

http://www.pamz.ir

آموزشکده فنی تربیت بدنی صفادشت (امام علی) شهریار

تلفن :02165432579

shahryardtb.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی کشاورزی شهریار

 

تلفن :02623437205-02623437206

http://shahryardfk.edu.tvu.ac.ir

قم

آموزشکده فنی دختران قم

 

تلفن : 02512854464

http://qomg.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی پسران قم

 

تلفن :02517785000

http://www.btcqom.ac.ir

مرکزی

آموزشکده فنی دختران اراک - اطهر

 

تلفن :08612723961

http://afdarak.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی اراک- امیرکبیر

 

تلفن :08613680073

http://home-arakamk.ir


آموزشکده فنی ساوه- جراحی زاده 

 

تلفن :02552247500

http://afsaveh.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی خمین - دکترحسابی

 

تلفن :08652363814-08652363815

http://afkhomein.edu.tvu.ac.ir

سیستان و بلوچستان

آموزشکده فنی زاهدان (شهیدباهنر) شماره1

 

تلفن :05412446758-05412442199

http://baza.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده دختران زاهدان رسالت

 

تلفن :05413230288-05413250140

http://afdz.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده پسران زابل - فرخی سیستانی

 

تلفن :05422243812

http://afpzabol.ac.ir

آموزشکده شماره 2 زاهدان شهید عارفی

 

تلفن :05414523221-05414523222

http://arefisb.edu.tvu.ac.ir

کرمان

آموزشکده فنی کرمان (شهید چمران) شماره 1

 

تلفن :03413220441

http://chamran.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی شماره دو کرمان - شهیددادبین 

 

تلفن :03412123560 - 03412123561

http://dadbintckr.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی کشاورزی کرمان - رضوان

 

تلفن :03413112194

http://crezvan-ke.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران کرمان - حضرت فاطمه س

 

تلفن :03412150152

http://fdk.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی سیرجان - شهیدکرانی

 

تلفن :03454239547_03454239502

http://www.korani.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران سیرجان - کوثر

 

تلفن :03454220817-03454234057

http://kosarsirjan.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی جیرفت

 

تلفن :03482315006-03482317313

http://jiroft.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی شهربابک

 

تلفن :03924229510-03924230341

http://www.shahrbabak-edu.ir

آموزشکده فنی بم

 

تلفن :03442220552-03442211821

http://afbam.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی زرند- خاتم الانبیاء 

 

تلفن :03424221003-03424233929

http://www.zarandtc.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی بافت - امام حسین ع

 

تلفن :03474221065-03474224226

http://www.bafttc.ac.ir

هرمزگان

آموزشکده فنی پسران بندرعباس - شهیدکرانی

 

تلفن :07616670397-07616665276

http://www.afb-un.ir

آموزشکده فنی میناب - آیت اله خامنه ای

 

تلفن :07652282630-07652283905

http://minabtc.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران بندرعباس

فاطمیه

 

تلفن :07613556051

http://bndfatemiyehtc.edu.tvu.ac.ir

بوشهر

آموزشکده فنی پسران بوشهر- امام خامنه ای

 

تلفن :07714545884

http://afpbu.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران بوشهر - الزهراء

 

تلفن :07712520501

http://afdalzahratc.edu.tvu.ac.ir

فارس

آموزشکده فنی شیراز (شهید باهنر) شماره1

 

تلفن :0711738601

http://tcsh.edu.tvu.ac.ir

http://reg.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران شیراز- الزهرا

 

تلفن :07112222900

http://shiraz-tc.ac.ir

آموزشکده فنی آباده - امام خمینی 

 

تلفن :07513335401-07513346263

http://abadeh.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران کازرون

 

تلفن :07212224662-07212226194

http://www.afdk.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی کشاورزی فسا

 

تلفن :07313337325

http://www.afkfasa.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی استهبان

 

تلفن :07324221570-07324223057

http://www.etc.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران نی ریز

 

تلفن :07325224920

http://www.afdneyriz.ac.ir

http://neyriz.farsedu.ir/

آموزشکده فنی لارستان

 

تلفن :07813345050

http://ltc.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی دختران اقلید

 

تلفن :07524229928

http://eghlidtc.ac.ir

آموزشکده فنی مرو دشت

 

تلفن :07283313479

http://www.afhm.ac.ir

آموزشکده فنی ممسنی

 

تلفن :07224230503

http://tcmamasani.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی داراب- حکیم عباس دارابی

 

تلفن :07326242665

http://hdarab1.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی شماره دو شیراز - شهیدرجایی

 

تلفن :07112273215-07112286047

http://www.afrajaee.edu.tvu.ac.ir

کهکیلویه و بویراحمد

آموزشکده فنی پسران یاسوج

 

تلفن :07413333338- 07413338902- 07413338796

http://tcyasuj.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران یاسوج

 

تلفن :07413343518

http://yasuj.edu.tvu.ac.ir

ایلام

آموزشکده فنی پسران ایلام

 

تلفن :08413349002

http://ilamfani.ir

آموزشکده فنی دختران ایلام

تلفن :08413342834-08413342938-08413383283

http://www.ilamdtc.edu.tvu.ac.ir

خوزستان

آموزشکده فنی شماره یک اهواز -شهیدچمران

 

تلفن :06113343570

http://afca.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی شماره دو اهواز  - شهداء

 

تلفن :06115538253-06115538252

sjc.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران اهواز

 

تلفن :06113325510-06113325511

afda.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده کشاورزی اهواز

 

تلفن :06115579600

akah.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دزفول

 

تلفن :06416263900 - 06416269277

afpd.edu.tvu.ac.ir

لرستان

آموزشکده فنی پسران خرم آباد

 

تلفن :06612235078

http://tvpkho.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران خرم آباد

 

تلفن :06612235129

http://www.dkhtv.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی پسران بروجرد

 

تلفن :06623508840-06623508830

http://www.chtc.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران بروجرد- تزکیه 

 

تلفن :06623504370

http://afdbr.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دورود

 

تلفن :06654232800

http://pdortc.ac.ir

خراسان رضوی

آموزشکده فنی مشهد - شهید منتظری

 

تلفن :05118781015

http://www.mashhadmtv.ac.ir

آموزشکده فنی شماره دو مشهد- ثامن الحجج 

 

تلفن :05115310727

http://samenmashhadtc.ac.ir

آموزشکده فنی دختران مشهد- الزهراء

 

تلفن :05116078081

http://alzahramit.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی کشاورزی نیشابور

 

تلفن :05516613142

http://nai.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران نیشابور

 

تلفن :05516621004

http://www.afdn.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی پسران نیشابور

 

تلفن :05516624780

http://www.ntc.ac.ir

آموزشکده فنی سبزوار - امام خمینی 

تلفن :05712650318

http://www.sejtc.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران سبزوار

 

تلفن :05714449113-05714446077

http://afs.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی قوچان - شهید رجایی

 

تلفن :05812212810-05812212811

http://www.qutc.ir

آموزشکده فنی پسران تربت حیدریه

 

تلفن :05312291545-05312291544

http://www.afth.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی پسران گناباد

 

تلفن :05337231200-05337231033

http://gonabad.edu.tvu.ac.ir

خراسان جنوبی

آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام 

 

تلفن :05614440255

http://ebnehesam.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران بیرجند - سپیده کاشانی

 

تلفن :05614320250- 05614320170

http://www.sepidehmit.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی وحرفه ای قاین-امام خمینی ره

 

تلفن :05625221128

http://www.afpgh.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی فردوس- آیت اله خامنه ای

 

تلفن :05342221657

http://afpf.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی طبس - امام علی ع

 

تلفن :03534221270

http://www.tabas-iti.edu.tvu.ac.ir

خراسان شمالی

آموزشکده فنی بجنورد- دارالفنون

 

تلفن :05842238601

http://www.adb.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی دختران بجنورد - انقلاب اسلامی

 

تلفن :05842296773-05842296774

http://www.afdb.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی پسران شیروان

 

تلفن :05856248420-05856220940

http://www.afpshirvan.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده کشاورزی مانه و سملقان


  تلفن : 05854221669

05854221789_05854221437

http://afpms.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی پسران جاجرم

 

تلفن :05853226100-05853226800

http://www.jajarm.edu.tvu.ac.ir


دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان

 

تلفن :03116736547

http://www.mohajertc.ir

آموزشکده فنی شماره دو اصفهان - سروش

 

تلفن :03114522354

http://sisftc.ac.ir


آموزشکده فنی پسران نجف آباد

 

تلفن :03312444711

http://apn.edu.tvu.ac.ir

اصفهان

آموزشکده فنی دختران نجف آباد- سمیه

 

تلفن :03312442295

http://www.somayeh.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی پسران کاشان- شهیدرجایی

 

تلفن :03615551010-03615551011

http://teck.ac.ir

http://teck.tvu.ac.ir/


آموزشکده فنی دختران کاشان- فدک

 

تلفن :03615339955

http://teckfadak.ac.ir


آموزشکده فنی پسران شهرضا- خوارزمی

 

تلفن :03213248409

http://www.tckh.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی دختران شهرضا

 

تلفن :03213237901 -03213231343

http://afd-shahreza.ac.ir

آموزشکده فنی پسران گلپایگان- شهداء

 

تلفن :0372328221

http://afhg.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی دختران خوانسار

 

تلفن :03712222633-03712222018

http://khtc.edu.tvu.ac.ir

 

 

آموزشکده فنی شهرکرد

 

تلفن :03812220933

http://www.shtc.edu.tvu.ac.ir

چهارمحال بختیاری

آموزشکده فنی دختران شهرکرد

 

تلفن :03813341410-03813343181

http://afds.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده کشاورزی شهرکرد

 

تلفن :03822582586-038222582624

http://www.shatv.ac.ir

آموزشکده فنی پسران بروجن

 

تلفن :03824245657

http://www.afpb.ac.ir


آموزشکده فنی دختران جونقان

 

تلفن :03827462757

http://www.afdj.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی شماره 1 یزد- شهیدصدوقی

 

 

تلفن :03516242771

http://www.yazdstc.ac.ir

یزد

آموزشکده فنی شماره 2 یزد - امام علی

 

 

تلفن :03518214670

http://www.yazdeatc.ac.ir


آموزشکده فنی دختران یزد - حضرت رقیه

 

تلفن :03517214405-03517216100

http://www.roghayeh.edu.tvu.ac.ir

آموزشکده فنی اردکان - شهید بهشتی

 

تلفن :03527224999

http://ardtc.edu.tvu.ac.ir/

آموزشکده فنی میبد - امام خمینی

 

تلفن :03527756469

http://www.maybodtc.ac.ir


آموزشکده فنی دختران میبد

 

تلفن :03527728221

http://www.afdmeybod.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی پسران تفت

 

تلفن :03526233181

http://tafttc.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی ابرکوه

 

تلفن :03526829405

http://afpa.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده کشاورزی خاتم - امین

تلفن :03525725008-03525725005-03525722005

http://khains.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی پسران سمنان

 

تلفن :02313330335

http://semnantec.ac.ir

سمنان

آموزشکده فنی دختران سمنان

 

تلفن :02314445490

http://afds.ac.ir


آموزشکده فنی دختران شاهرود

 

تلفن :02733393889-02733396414

http://afdshahrood.ac.ir


آموزشکده کشاورزی امیرآباد دامغان

 

تلفن :02325724017 -02325724018

http://akad.blogfa.com

آموزشکده فنی پسران گرگان

 

تلفن :01714440612

http://tcpgorgan.edu.tvu.ac.ir

گلستان

آموزشکده فنی دختران گنبد کاووس-کوثر

 

تلفن :01725580100

http://kosar-gonbadtc.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی علی آباد کتول- امام خمینی 

 

تلفن :01736221409

http://tcaliabad.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی دختران گرگان - مائده

 

تلفن :01713356731

http://maedeh.edu.tvu.ac.ir


دانشکده فنی و حرفه ای پسران کردکوی - امام علی ع

تلفن :01733287203 -01733287202

http://etvc.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی شماره1 ساری - امام محمد باقرع

 

تلفن :01513240744 - 01513248013

http://www.saritc1.ac.ir

http://saritc.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی شماره دو ساری-شهیدهاشمی نژاد

تلفن :01512250007

http://sari2tc.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی دختران ساری- قدسیه

 

تلفن :01513722365

http://www.ghodsieh.ac.ir

مازندران

آموزشکده کشاورزی ساری

 

تلفن :01513136046

http://www.sariagri.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی دختران آمل - توحید 

 

تلفن :01212284756

http://www.dta.edu.tvu.ac.ir

http://d-amol.tvu.ac.ir/


آموزشکده فنی پسران آمل- علامه حسن زاده آملی

تلفن :01212210622

http://alame.edu.tvu.ac.ir/


آموزشکده فنی بابل امام صادق ع

 

تلفن :01113248002

http://www.baboltc.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی دختران بابل- الزهرا(س)

 

تلفن :01112203753

http://www.alzahrababol.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی ملاصدرا رامسر

 

تلفن :01925210896

http://tcrms.edu.tvu.ac.ir

http://p-ramsar.tvu.ac.ir/


آموزشکده فنی بهشهر- امام خمینی ره

 

تلفن :01525271919-01525269025

http://behshahrtc.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی پسران محمودآباد

 

تلفن :01227748842

http://www.afpm.edu.tvu.ac.ir

زنجان

آموزشکده فنی زنجان - الغدیر

 

تلفن :02417280509

http://www.tcaz.ir


آموزشکده فنی دختران زنجان - قائم 

 

تلفن :02414248008

http://tc-zghaem.ac.ir

قزوین

آموزشکده فنی قزوین- شهید بابائی

 

تلفن :02812462814-02812462813

http://www.tcq.edu.tvu.ac.ir

http://p-qazvin.tvu.ac.ir/


آموزشکده فنی دختران قزوین- بقیه اله عج

 

تلفن :02813367120

http://www.afdq.ac.ir


آموزشکده فنی رشت - شهید چمران 

 

تلفن :01315548883

http://www.afr.ac.ir


آموزشکده فنی دختران رشت - دکترمعین 

 

تلفن :01314227571

http://mct.edu.tvu.ac.ir


دانشکده تربیت دبیرفنی میرزا کوچک خان صومعه سرا

تلفن :01813234060-01813234070

http://www.tdfs.ac.ir

گیلان

آموزشکده فنی بندر انزلی- شهید خدادادی

 

تلفن :01813220011-  01813230400

http://www.afa.ac.ir


آموزشکده فنی پسران لاهیجان- شهیدرجائی

 

تلفن :01412223088

http://www.lahijantc.AC.Ir


آموزشکده فنی پسران آستانه اشرفیه

 

تلفن :01424222755

http://www.astantc.com


آموزشکده فنی رستم آباد رودبار- سیدالشهداء

 

تلفن :01326372157

http://www.afpr.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی شماره 1 کرمانشاه

 

تلفن :08317240964

http://www.khthec.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی پسران شماره دوکرمانشاه

 

تلفن :08318377929

http://www.afp2ksh.edu.tvu.ac.ir

کرمانشاه

آموزشکده فنی دختران کرمانشاه

 

تلفن :08314266670

http://dkermanshahtc.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی اسلام آباد غرب

 

تلفن :08325227683

www.afpi.edu.tvu.ac.ir

http://www.tcea.ir


آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه 

 

تلفن :08713232332-08713237110

http://yazdanpanah.edu.tvu.ac.ir

کردستان

آموزشکده فنی دختران سنندج

 

تلفن :08716620051-08716661400

http://www.fanidokhtaran.com


آموزشکده فنی پسران سقز

 

تلفن :08743315636

http://tcbsz.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی شماره1 - شهید مفتح همدان

 

تلفن :08112680749

http://hmit.edu.tvu.ac.ir/


آموزشکده فنی شماره دو همدان- شهید جباریان

 

تلفن :08114235654

http://jhmd2.edu.tvu.ac.ir

همدان

آموزشکده فنی دختران همدان - زینب کبری س

 

تلفن :08118241333

http://www.afzk.ir


آموزشکده فنی ملایر- خوارزمی 

 

تلفن :08512252030

http://www.inst-malayer.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی دختران ملایر - کوثر

 

تلفن :08512441430

http://dmal-tc.edu.tvu.ac.ir


آموزشکده فنی پسران نهاوند

 

تلفن :08523243878

http://afpn.edu.tvu.ac.ir


علم ودرس تمام تلاش خود را در بروزرسانی آدرس ها انجام میدهد - متاسفانه آدرس سایت بسیاری از دانشکده ها حتی دریک سال تحصیلی ، ممکن است چندین بار تغییر نماید که از کنترل خارج میشود


لطفا در هر بخش در صورت مشکل در آدرس، از طریق بخش نظرات اطلاع دهید تا کاربران پس از آن ....

از همکاری شما تشکر میکنیمskip ad 
لطفاّ در صورت مشاهده تغییر در آدرس ها از  بخش نظرات  اطلاع دهید.از همکاری شما متشکریم